سعید نظریه هستم

زیست شناس و منجم آماتور

یک زمینی عاشق طبیعت، کیهان و کشف دنیاهای تازه…

برای شناخت و درک بهترم از جهان سفر می کنم

گاهی عکاسی از طبیعت و حیات وحش…

دانش آموخته رصدخانه زعفرانیه و از سال ۸۶ نجوم را تدریس می کنم

اما بیشتر خودم را یک زیست شناس می دانم…

سالها در وبلاگ جزیره دانش می نوشتم و اکنون در اینجا…

عاشق سفرهای هیجان انگیز هستم و نخستین سفرخارجی را در ۱۶سالگی به سرزمین عربستان تجربه کردم…