شاید در نگاه نخست به این عکس تصور کنید آسمان روشن روز در یک کلان شهر با ساختمان هایی عظیم و سر به فلک کشیده را مشاهده می کنید، اما… کاملا در اشتباه هستید!

این تصویری کاملا حقیقی از یک کلان شهر در ساعاتی از شب می باشد که متاسفانه انقدر روشن و بی ستاره است…

بدون شک همه ی ما از بزرگترهایمان راجب ستاره های پرفروغ در آسمان شنیده ایم…

خیلی ها براین باورند که در شهرهای بزرگ آسمان دیگر خالی از ستاره شده است! متاسفانه درست می گویند ولی این خود ما هستیم که سبب این دوری شده ایم…
تا حدی که آسمان را با یک دنیا از ستارگانش به دست فراموشی سپرده ایم…

خوب است بدانید درصد قابل توجهی از پنهان شدن ستارگان در سالهای اخیر همین آلودگی نوریست که ما را از آسمان شب، این طبیعت فراموش شده غافل و دور کرده است…

در آینده بیشتر راجب این اتفاق شوم بحث خواهیم کرد…