بازگشت به جزیره دانش

بازگشت به جزیره دانش

سلام و هزاران درود بر تمام شیفتگان دنیای علم و دانش پس از مدت ها دوری و مشغله به جزیره ی دورافتاده ام بازگشتم و خوشحالم که باردیگر به سواحل زیبا و آرامش رسیدم… حقیقت همشه خوش نیست، مدتی بر من سخت می گذشت… و اما در پس هر سختی ای بی شک شیرینی و لذت خوشی در...