می‌خواهیم تعطیلات نوروزمان را در سرزمین تزارها بگذرانیم.
از رصد پدیده شگفت‌انگیز شفق‌های قطبی تا لمس فرهنگ مردمان روس..